0
Posted 16/01/2012 by Alterrock in Comics
 
 

Review: Magneto Not A Hero #3

What are your other options? I can still go teach at Logan’s school.


In een miniserie van vier delen zoals deze Magneto – Not A Hero is het derde deel vaak cruciaal. Dit deel moet de vorige delen overtreffen en opbouwen naar de absolute climax in het laatste en vierde deel. Er is dus heel wat werk voor schrijver Skottie Young (New X-Men, Wonderful Wizard of Oz) en tekenaar Clay Mann (Heroes for Hire, Daredevil).

In deel 2 zijn we te weten gekomen dat Astra, een oude teamgenoot van Magneto in de Brotherhood of Mutants, de kloon van Magneto terug tot leven heeft gebracht. Al vlug staat Magneto tegenover de kloon, Joseph genaamd. We starten dit deel dan ook goed met een gevecht. Joseph en Astra hebben namelijk een eigen Brotherhood of Mutants gecreëerd. Inderdaad, ik zeg gecreëerd en niet gevormd. Ze hebben klonen gemaakt van de voormalige leden van de Brotherhood. Jammer genoeg zijn niet al deze klonen even geslaagd en hebben ze misvormingen.

Na het uiteindelijk teleurstellende gevecht wordt het tempo helemaal uit het verhaal gehaald. De rest van de comic bestaat dan ook uit doelloze gesprekken. Ik vind het gevecht teleurstellend omdat Magneto zijn krachten helemaal niet tot zijn recht komen. Men had er evengoed een oude, grijze normale man kunnen neerzetten. Ik heb er geen probleem mee dat Magneto dit gevecht verliest maar een machtige mutant als hij moet geweldige weerstand kunnen bieden. Dit is tenslotte een miniserie over Magneto. Geef hem dan ook de spotlight om zijn krachten te laten zien. De ooit meest gevreesde mutant ter wereld wordt nu afgebeeld als een oude, grijze man die kansloos is tegen een groep misvormde klonen. Je kan natuurlijk opperen dat dit juist is wat Young wil bereiken met dit deel om zo knallend mogelijk uit de hoek te komen in het laatste deel. Dit had hij echter ook kunnen bereiken als hij Magneto een betere kans had gegeven in dit gevecht.

De kritiek die ik had over het tweede deel kan ik hier opnieuw herhalen. Er zit te weinig verhaal en diepgang in deze miniserie. Op het moment dat het verhaal een hoger tempo krijgt in het gevecht en je denkt dat het geheel volledig zal losbarsten, trapt Young op de rem. Bijgevolg krijgen we geen vloeiend verhaal en verdwijnt de opbouw naar het laatste deel toe. Bovendien is er weer een duidelijk gebrek aan goeie dialoog.

Wederom is het dus Mann die de comic redt met zijn art. Deze is gewoonweg fantastisch. De tekeningen zijn de reden dat ik deze comic ben blijven lezen. Mann speelt hier ook zijn sterkste troef uit door redelijk vaak close-ups te tekenen. Ook hier is de gevechtsscène het beste gedeelte. Vooral de twee pagina’s grote tekening die de nieuwe Brotherhood of Mutants voorstelt aan de lezer is zeker de moeite om even bij stil te staan.

Deze miniserie is tot nu toe een ontgoocheling geweest. Het jaar is nog jong maar voorlopig is het wel de grootste ontgoocheling van 2012. Ik hoop dat het laatste deel deze serie toch nog knallend kan afsluiten en we een goed gevecht gaan krijgen tussen Magneto en Joseph want met de art van Mann is er veel mogelijk…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments


Alterrock

 
avatar
Een comicreader since 2010 en nu al gepassioneerd.