0
Posted 26/06/2011 by Arno in Columns
 
 

Weekly dose of Fear Itself deel 9 – Secret Avengers, The Home Front, Thunderbolts, Iron Man 2.0 en The Worthy!

Welkom bij Weekly dose of Fear Itself, jouw gids tot het Marvel event van het jaar! Inmiddels zitten we al aan deel 9 en (ongeveer) in de helft van het event! Deze week hebben we reviews in petto voor de vorige week zoekgeraakte en inmiddels teruggevonden Fear Itself – The Home Front #3 en de deze week uitgebrachte Secret Avengers #14, Iron Man 2.0 #6 en Thunderbolts #159! Daarbovenop bespreken we nog even issue 5 en 6 van de gratis webcomic Fear Itself – The Worthy, gaande over respectievelijk Hulk (als Nul) en Attuma (als Nerkodd) in de hoofdrol.

Review: Fear Itself – The Home Front #3 

The Home Front blijft nog steeds een verzameling van verschillende kortverhalen door verschillende creatieve teams. Het verhaal rond Speedball‘s terugkeer naar Stamford, Connecticut door Christos Gage (Avengers Academy) en Mike Mayhew blijft voor mij persoonlijk nog steeds het beste hiervan. In dit derde deel wordt Speedball gered door een lynchende meute door Miriam Sharpe, de activiste wiens zoon in de explosie die de Civil War op gang bracht omkwam. Terwijl haar rol als een boze moeder en actievoerster voor de registratie van superhelden in Civil War vooral als een plotelement werd gebruikt, wordt haar karakter in deze The Home Front wat sympathieker en menselijker uitgewerkt. Wanneer ze samen met Speedball, een instructeur op Avengers Academy, een nieuwsuitzending van het gevecht van zijn studenten in Washington, D.C. in  gadeslaat (zie Avengers Academy #15 van vorige week), stuurt ze de superheld op pad om de kleinere gemeenschappen zoals Stamford te behoeden van de vernieling die de leden van de Worthy doorheen het hele land zaaien. Avengers Mansion maakt immers gebruik van een vernuftig teleportatiesysteem, waardoor de leden van het team overal ter wereld in een fractie van een seconde kunnen opduiken. Terwijl de grote superhelden druk bezig zijn met de situaties in de grootsteden, zal Speedball ter hulp snellen van de kleinere, vaak vergeten gemeenschappen. Zo komt hij al meteen in een gevecht terecht met de onstopbare Juggernaut, alias de Worthy Kuurth, waarin hij meteen al de latente krachten (dewelke worden geactiveerd door pijn) die hij in zijn tijd als Penance aanwendde, terug dient op te rakelen…

Schrijver Christos Gage maakte doorheen dit verhaal constant gebruik van internetberichtjes om verschillende verwijzingen en visies duidelijk te maken. Vanaf dit hoofdstuk wordt het gebruik van sociale media nog verder opgehemeld, wanneer Speedball net door deze media de kleinere gemeenschappen in de Verenigde Staten beter tracht te organiseren om de ravage van Fear Itself te overleven. Het beste hoofdstuk tot nu toe en in mijn mening nog steeds de hoofdreden om al dan niet deze tie-in reeks te volgen.

In het voorlaatste deel van Peter Milligan’s en Elia Bonetti’s Age of Anxiety, waarin Jimmy Woo en de Agents of Atlas het oude kasteel van de Red Skull zijn Thule Society onderzoeken, beginnen er spanningen te komen tussen de leden van het team. Vooral tussen Jimmy Woo en Namora wanneer deze laatste de geofferde overblijfselen van haar Atlanteaanse broeders en zusters vindt.

Howard Chaykin (New Avengers, Squadron Supreme) voorziet alweer een kortverhaal van één pagina, waarin ditmaal een jonge, Belgische vrouw de hoofdrol speelt! Spijtig genoeg emigreerde ze naar Parijs en krijgen we enkel de laatste momenten van haar leven te zien wanneer de Grey Gargoyle alias Mokk de stad en al haar inwoners versteent. “I should have stayed in Belgium“, indeed…

Het laatste verhaal, getiteld Breakdown, is van de hand van schrijver Ben McKool (Captain America & The Korvac Saga) en tekenaar Mike del Mundo (S.W.O.R.D., Origins of X-Men). Breakdown handelt over Cardiac (echte naam: Elias Wertham), een vigilante en occasionele helper/vijand van Spider-Man uit de jaren ’90, en is in feite een vrij simpel, maar daarom niet minder goed, moraliserend verhaaltje. Cardiac dient, dankzij de vernietiging die Fear Itself teweegbrengt, een vader en zijn zoon uit een gecrashte auto te redden. Alleen is de vader de CEO van een groot farmaceutisch bedrijf, hetzelfde soort bedrijf dat Cardiac verantwoordelijk acht voor de dood van zijn broer (de zieke broer van Cardiac kon namelijk gered worden door een bepaald geneesmiddel, dat vanwege financiële redenen nog niet op de markt werd gebracht, althans toch niet vooraleer het te laat was). Cardiac redt de zoon en brengt hem naar een ziekenhuis, waarin de jongen overlijdt. Indien hij meteen zijn haat voor de CEO opzij had gezet en zonder te twijfelen zijn zoon gered, had de jongen nog een goede kans gehad…

Ook al is de schilderstijl van Mike del Mundo wat wennen, blijft Breakdown toch vrij goed overeind als een kortverhaal in de With great power, comes great responsibility-stijl. In de vorige issues van The Home Front was het vierde verhaal steeds het zwakste, in deze issue lijken ze zich hiermee wat te herpakken.

Review: Iron Man 2.0 #6

(schrijver: Nick Spencer, tekenaar/schilder: Ariel Olivetti)

Na een ietwat teleurstellende vorige issue, waarin James Rhodes als Iron Man 2.0 nauwelijks aan bod kwam in zijn eigen reeks, lijken Nick Spencer en Ariel Olivetti met deze issue nog steeds niet helemaal op de juiste weg te zitten. Rhodey krijgt zowaar even weinig screentime (of in comicbooktermen: paneltime) dan in issue 5, maar we krijgen tenminste wat ‘Worthy‘ hameractie. Nadat Iron Man 2.0 vorige keer van Washington naar Beijing werd geteleporteerd, ontmoet hij hier de rest van de Immortal Weapons die dankzij het vallen van de hamer in China de hierdoor geopende poort naar de hel terug dienen te dichten. De eveneens aanwezige Iron Fist wordt, na een confrontatie met Titania (als de Worthy Skirn) en haar man, de Absorbing Man die vorige issue werd geïmpliceerd maar we hier niet te zien krijgen, vanonder het puin gehaald om de strijd te vervoegen. De locatie waar de hamer die, zoals we al lang hebben gezien in ondermeer Avengers Academy, de Absorbing Man toekomt wordt echter bewaakt door Sun Wukong, alias de Monkey King. Met één slag echter maakt Titania korte metten met de Monkey King (het zal hem leren zoveel paneltime op te geruiken in de vorige issue) en kan, na een kort gevecht met Iron Man 2.0, Iron Fist en de Immortal Weapons, de Absorbing Man eindelijk z’n hamer claimen en getransformeerd worden tot Greithoth. Benieuwd of we volgende maand hier nog een rematch van krijgen te zien, vermits zowel Skirn als Greithoth in de Fear Itself –kernreeks al lang Dubai onveilig aan het maken zijn.

De issue wordt voornamelijk geschilderd door Ariel Olivetti, wiens stijl zeker niet voor iedereen is weggelegd maar wel op z’n minst uniek valt te noemen, maar bevat een proloog en epiloog geïllustreerd door de alvast zeker niet beter tekenende Carmine Di Giandomenico (Spider-Man: Noir). Deze sequentie bevat een de chaos van Fear Itself overziende Steve Rogers die voor de situatie in China de hulp inroept van Dr. Stephen Strange, dewelke wel een zeer onheilspellende boodschap lijkt te hebben betreffende Iron Fist…

Ook al is de issue misschien wel een lichte verbetering op de voorgaande en ben ik ergens wel benieuwd wat er nu in petto ligt voor Iron Fist, is Iron Man 2.0 nog steeds niet een van de betere Fear Itself tie-ins. Als ze nu eens zouden beginnen met hoofdpersonage Rhodey een grotere rol te geven…

Review: Secret Avengers #14

(schrijver: Nick Spencer, tekenaar: Scot Eaton)

Vorige issue leverde schrijver Nick Spencer ons een spotlight op Secret Avenger Beast, ditmaal is het de beurt aan de Asgardiaanse halfgodin Valkyrie. In de issue lijkt Washington, D.C. verloren en rukt Sin/Skadi’s leger op naar New York City. Commandant Steve Rogers draagt Secret Avenger Valkyrie op om met een groep soldaten Sin’s opmars tegen te houden. De missie loopt, zoals verwacht, niet goed af…

Doorheen de issue wordt er teruggeflitst naar Valkyrie’s oorsprong, haar eerste ontmoeting met Odin en de dood van een krijger op het slagveld waarmee ze een romantische relatie had. Dit wordt in het heden gecontrasteerd met een man en vrouw in haar regiment soldaten die eveneens een relatie hebben en de tragische afloop hiervan in de strijd tegen Sin en haar Nazi-robots. Schrijver Nick Spencer leverde hier een mooie karakterisatie van Valkyrie die, met haar half-Asgardiaanse roots,  misschien wel de Secret Avenger is met de meeste connecties tot Fear Itself. Zoals gewoonlijk is ook de tekenstijl van Scot Eaton van een zeer hoog niveau. Kortom, een must voor de fans van Valkyrie en over het algemeen een zeer geslaagde tie-in, deze Secret Avengers #14.

Review: Thunderbolts #159

Deze double-sized Thunderbolts #159 bevat, net zoals de tie-in reeks The Home Front, niet minder dan vier verschillende verhalen. Allen hebben ze te maken met de gevolgen van de hamer die neerstortte op de superschurkengevangenis alsook de Thunderbolts hun hoofdkwartier The Raft, wat de massale vernietiging die de Juggernaut als Kuurth heeft aangebracht nog eens extra in de verf zet.

Het eerste verhaal, door vaste schrijver Jeff Parker, handelt over het betateam van de Thunderbolts, waaronder Mr.Hyde en de Shocker, dewelke van de verwarring en chaos gebruik maken om iets te doen aan hun nanites-probleem. Wel zullen ze hun tijd afwachten en dus voorlopig nog niet van het incident op The Raft gebruik maken om te ontsnappen. Dit verhaal, getiteld Underbolts, is waarschijnlijk het meest interessante voor de lezers van de maandelijkse serie.

Group Therapy, het tweede verhaal door schrijver Joe Caramagna, handelt over voormalige Dark Avenger en longtime Thunderbolt Karla Sofen, alias Moonstone, wanneer ze het vrouwengedeelte van de superschurkengevangenis onder controle probeert te houden. In The Ghost en Mr.Walker, geschreven door Jen Van Meter, zien we een team-up tussen huidige Thunderbolt/voormalige schurk Ghost en ex-Captain America/U.S. Agent/huidige warden van The Raft, John Walker, om de op hol geslagen veiligheidssystemen van de gevangenis af te zetten. En ten slotte wordt er in Double Cross, door Frank Tieri, de spotlight geplaatst op de succesvolle ontsnapping van huurmoordenaar en langdurige Captain America-vijand Crossbones.

Ook al lijkt de art van respectievelijk Declan Shalvey, Valentine De Landro, Eric Canete en Matthew Southworth systematisch slechter te worden naarmate de issue vordert, zijn alle vier de verhalen best wel ok geschreven en verplicht leesvoer voor de fans. Zeker niet de beste tie-in, maar wel de beste weergave van de algemene chaos op The Raft tot hiertoe.

Rapid Reviews: Fear Itself – The Worthy #5-6

Net zoals de voorgaande 4 issues (besproken in Weekly dose deel 5) schetsen deze Fear Itself – The Worthy #5 en 6 korte oorsprongsverhalen van de personages die tot een generaal van de God of Fear werden omgetoverd. In Fear Itself – The Worthy #5 krijgen we een herhaling van het incident met de gammabom die Bruce Banner in de Hulk veranderde. Het interessante hieraan is dat het geheel wordt genarrateerd door de Hulk zelf, wat de relatie tot zijn alter ego in een interessant, donkerder daglicht plaatst. Schrijver van dienst is Greg Pak, die de afgelopen jaren de comics rond Bruce Banner in zowel zijn gewone als groene verschijning heeft bepaald, en het kortverhaal werd mooi in beeld gebracht door voormalige Incredible Hulk– tekenaar Lee Weeks. Voorlopig, samen met issue 1 rond Sin/Skadi, naar mijn mening het beste nummer uit de reeks.

Fear Itself – The Worthy #6 ziet Attuma in conflict treden met Rorak, een barbaarse onderwaterkrijgsheer die jaren geleden de geboorte van Namor’s latere aartsvijand aanschouwde en besloot deze jongeling te sparen. Wat volgt is een korte levensloop van Attuma, waarna hij Rorak verslaat en deze laatste hem om genade smeekt. Maar Attuma zou Attuma niet zijn mocht hij deze genade toestaan… Schrijver Tom Defalco (Thor, New Warriors) en artiest Mario Alberti (Aquaman) schenken een korte, bloedige en zeer juiste karakterisatie van de barbaarse Attuma, dewelke nu als Nerkodd, breaker of oceans, eindelijk zijn doel als slachter van Atlantis lijkt te bereiken in ondermeer Fear Itself – The Deep.

Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Weekly dose of Fear Itself. Volgende week brengt Marvel met de one-shot Fear Itself – Black Widow slechts één tie-in uit. Deze issue zal daarom pas gereviewed worden in de eerste week van juli. In die week komen er wel weer een hele hoop tie-ins onze richting uit en, naast Fear Itself – Youth in Revolt #3 en Thunderbolts #160, zijn het allemaal nieuwe series! Fear Itself bereikt namelijk dan eindelijk de X-Men met Uncanny X-Men #540, Wolverine met Fear Itself – Wolverine #1 alsook zijn black-ops team met Fear Itself – Uncanny X-Force #1. Ondermeer Misty Knight en Elektra worden in het event gezogen met Heroes for Hire #9 en last, but certainly not least, betekent het begin van een nieuwe maand ook meteen een nieuwe issue van de kernreeks: Fear Itself #4 – World’s on Fire! Tot binnen twee weken!

Comments

comments


Arno

 
avatar
I'm not locked in here with you. You're locked in here with me.